เปลี่ยนภาษาชั่วคราว

เปลี่ยนภาษาชั่วคราว หากท่านต้องการใช้ภาษาที่ท่านเลือกในทุกครั้งที่ลงทะเบียนเข้าใช้ กรุณาตั้งค่าภาษาของท่านในบัญชีผู้ใช้หลังจากเข้าสู่ระบบ หากท่านต้องการได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลล์ ด้วยภาษาที่ท่านเลือก, เข้าสู่คลินิกของท่าน และตั้งค่าภาษาที่ท่านต้องการ ดำเนินการต่อ