สร้างบัญชี

Please note that in order to use our system, you must have a Clinic ID issued by the Urolith Center. You can find it on any lab results we've sent you in the past, or you can look it up using the second option below.

ลำดับที่หนึ่ง, กรุณาเลือกเพียงหนึ่งข้อจากตัวเลือกดังต่อไปนี้

ฉันรู้หมายเลขคลินิกของฉัน

ฉันมีบัญชีของฉันแต่ไม่ทราบหมายเลขคลินิกของฉัน

ลงทะเบียนแรกเข้าของคลินิกในการส่งตัวอย่างผ่านทางไปรษณีย์หรือออนไลน์ถึง Minnesota Urolith Center.

ฉันเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง และไม่ได้ทำงานที่คลินิกสัตวแพทย์

มีบัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ