Kat - Xanthine

Röntgenfoto

Omdat ze vaak radiolucent zijn wanneer ze klein zijn (<2mm), moeten we voor het identificeren van de samenstelling van deze stenen vaak beroep doen op een combinatie van een vragenlijst en een contrastcystografie. Stenen worden meer radiopaak wanneer ze in omvang toenemen.

Algemene informatie

Erfelijke xanthinurie is een zeldzame autosomaal recessieve aandoening van het purinemetabolisme, veroorzaakt door mutaties in xanthinedehydrogenase- (Type I) of molybdenum- cofactor-sulfarase- (Type II) genen, en veroorzaakt xanthine-urolieten. Xanthine-urolieten kunnen zich ook ontwikkelen als een ongunstig gevolg van het geven van xanthinedehydrogenase-inhibitoren (allopurinol); echter, deze medicatie wordt zelden voorgeschreven voor katten. Deze urolieten recidiveren snel (<3 maanden). Veel katten met erfelijke xanthinurie ontwikkelen vroeger nefrolieten en chronische nierinsufficiëntie (3- 6 jaar oud) dan de algemene bevolking.

Diagnostisch

• Overweeg kandidaat-gen (xanthinedehydrogenase en molybdenum-cofactor-sulfurase) sequentiëring voor ergelijke xanthinurie. • Elimineer xanthinedehydrogenase-inhibitoren (bijv. allopurinol) als een oorzaak.

Medisch

• Kaliumcitraat als de urine pH constant <6,5 is (startdosis: 75mg/kg, elke 12-24u). • Stop of verminder het geven van xanthinedehydrogenase-inhibitoren.

voedingswaarde

Voeders met laag gehalte aan purine/eiwit die een neutrale tot alkalische urine produceren (bijv. Prescription Diet k/d Early Support, k/d, anderen). Indien nodig, dieetvoeders in blik geven of water toevoegen om een soortelijk gewicht van de urine <1.030 te bereiken.

Toezicht houden

Een urine-analyse elke 3 tot 6 maanden om een pH ≥ 6,5 en een soortelijk gewicht van de urine < 1.030 te bereiken. Medische beeldvorming elke 3 tot 6 maanden om recidiverende stenen te ontdekken op het tijdstip dat ze klein zijn en het eenvoudig is om ze te verwijderen zonder operatie.

Disclaimer

We raden aan om de literatuur van de fabrikant te raadplegen bij een geselecteerd aantal therapeutische voeders om de indicaties en de contraindicaties te bepalen. Voor huisdieren met meerdere gezondheidsproblemen, stellen we voor dat bij de selectie van het voer rekening wordt gehouden met alle gezondheidsbehoeften van het huisdier.

Link naar PDF met volledige aanbeveling

Kat - Xanthine
Back