Een praktijkprofiel aanmaken

Kies eerst één van de volgende mogelijkheden:

To use our online system, you must have a Clinic ID.

Ik ken mijn praktijk-ID bij het 'Urolith Center'.

Ik heb een praktijkprofiel bij het 'Urolith Center', maar ik ken mijn praktijk-ID nummer niet.

Dit is de eerste keer dat mijn praktijk een monster opstuurt via de post en online naar het 'Minnesota Urolith Center'.

Ik ben een diereneigenaar en werk niet in een dierenartspraktijk.